Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 499

data

1507 agost 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Bofill de Girona

tipologia

Concessio de permis d'obres

regest

Document de permis que es concedeix a Jaume Bofill, metge de Girona, propietari d' una casa ubicada a la Pla?a del call de Girona contigua a la muralla per obrir finestres en dita muralla.

notari

Pere Antius Renard, notari de Girona

testimonis

Francesc Rexach, apotecari. Joan Salvanya de la parroquia d'Aiguaviva.

poblacio

mides

Girona 39 x 27,5 cm

observacions

El permis li es donat per Benet Cures, lloctinent reial, a condicio d'haver-les de tapiar en cas de perill i quan li sigui ordenat per l'autoritat militar.
Tornar al llistat

administracio