Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 912

data

1612 mar? 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Josep Cerda, lloctinenti batlle de Girona i Lluis Estrus, mercader de Girona

tipologia

Concessio de permis d'obres

regest

Josep Cerda, lloctient reial i batlle general de catalunya a la ciutat de Girona dona permis a Lluis Estruis, mercader de Girona, per creixer murs i brancals de les cases que posseeix a la pla?a del call de Girona

notari

Galceran Manras, notari de Girona

testimonis

Francesc Codina, Bernat Teixidor, pagesos de Girona

poblacio

mides

Girona 22 x 25,5 cm

observacions

Veure document numero 911. Sembla que es tracta de cases diferents a la venda del document 911
Tornar al llistat

administracio