Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Establiment d'una botiga

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
399
692

1571 abril 4

Eleonor Sala, vidua de Barcelona. Juan Gili, de Barcelona

655
125

1343 gener 26

Gerard Bonet, prevere de Moia i Bernat Voltraria de Manresa

826
311

1408 desembre 9

Margarida, filla de Bernat San? i Bernat Basto, sabater de Moia

 

 

 


administracio