Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 692

data

1571 abril 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Eleonor Sala, vidua de Barcelona. Juan Gili, de Barcelona

tipologia

Establiment d'una botiga

regest

Eleonor Sala, vidua de Segiman Sala, traginer de Barcelona estableix una botiga que fou de Segiman Sala i que te a traves de la Pia Almoina de Barcelona a qui paga 1 morabadi anual de cens, a Juan Gili, torner de Barcelo

notari

Galceran Francesc Calopa, notari de Barcelona

testimonis

Sebastia Homs, mercader. Jaume Navarro, sabater.

poblacio

mides

Barcelona 55,5 x 65,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio