Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 311

data

1408 desembre 9

dataTrasllat

1436 mar? 5

actuants

Margarida, filla de Bernat San? i Bernat Basto, sabater de Moia

tipologia

Establiment d'una botiga

regest

Margarida, filla i hereva del difunt Bernat San? del carrer superior de Moia, amb el consentiment del seu marit, estableix a Bernat Basto i el seu fill Joan, sabaters de Moia, una botiga coberta ubicada a la pla?a de Moi

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Pere Andreu Carrio. Joan Gomar de Moia

poblacio

mides

Moia 40 x 31,5 cm

observacions

Veure doc. 387
Tornar al llistat

administracio