Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 125

data

1343 gener 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Bonet, prevere de Moia i Bernat Voltraria de Manresa

tipologia

Establiment d'una botiga

regest

Establiment d'una botiga a la pla?a Major de Manresa per Gerard Bonet, prevere beneficiat de Moia a Bernat Voltraria de Manresa

notari

Francesc de Gamisans, notari de Manresa

testimonis

Jaume Condamina, prevere. Bernat Rosell

poblacio

mides

Manresa 49 x 36,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio