Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Capitols matrimonials

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
67
918

1614 desembre 9

Francesc Casas, argenter de Girona i Mancia, filla de Pere Antic ribot, metge de Girona

118
C29

S. XIV

Joan Armadans i Andrea Gomar, de Moia

224
562

1532 juny 23

Andreu Ventayola de Calders i Benet Vila

235
573

1536 juny 7

Miquel Saiol de Marfa i Joana Argemira de Moia

298
492

1504 agost 7

Pau Colell i Margarida Tosques de Santa Maria d'Horta

363
612 b

1553 gener 6

Pere Vilaseca i Joana Saiol

1044
967

1638 juny 22

Antoni Ribot, metge de Girona i Maria Llunell de Girona

 

 

 


administracio