Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 562

data

1532 juny 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Andreu Ventayola de Calders i Benet Vila

tipologia

Capitols matrimonials

regest

Andreu Ventayola i els seus, residents al mas Barnils de Sant Pere de Barti per una part i Benet Vila i els seus per l'altre, concorden el matrimoni entre Joan Ventayola i Margarida Vila. Capitols matrimonials

notari

Pere Cuireter, prevere de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Sant Pere de Bardi 61,5 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio