Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 492

data

1504 agost 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Pau Colell i Margarida Tosques de Santa Maria d'Horta

tipologia

Capitols matrimonials

regest

Capitols matrimonials signats entre Pau Colell, alies Alzina, filla del difunt Pere Alzina i de Coloma, hereu del mas Colell de Balanya, de la parroquia de Santa Maria d'Orta i Margarida, filla de Jaume Tosques i Salvado

notari

Pere Verolis, notari de Manresa

testimonis

Andreu del mas d'Artes. Pere Joan Nera de Sant Joan d'Olo

poblacio

mides

Santa Maria d'Horta 30,5 x 60 cm

observacions

S'adjunten als capitols matrimonials la donacio que Jaume Tosques fa a Pau Alzina del mas Les Tosques de guardiola. Veure doc. 494. Els propietaris del mas Colell de Balanya, tambe ho son del mas Sole
Tornar al llistat

administracio