Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 612 b

data

1553 gener 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Vilaseca i Joana Saiol

tipologia

Capitols matrimonials

regest

Capitols matrimonials signats entre Pere Vilaseca, fill de Pere i Margarida Vilaseca de la parroquia de Sant Miquel de Castellgali i Joana, filla de Miquel i Joana Saiol de Moia

notari

NULL

testimonis

Pere Dotzira, alies matarrodona, pages de Marfa, Pere Joan Doco, de la Vall d'Aran

poblacio

mides

Moia 42 x 54 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio