Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 967

data

1638 juny 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Ribot, metge de Girona i Maria Llunell de Girona

tipologia

Capitols matrimonials

regest

Capitols matrimonials fets i signats entre Antoni Ribot, metge de Girona, i Maria Llunell, filla del difunt Joan Llunell, baster de draps de Girona

notari

Pere Casadevall, notari de Girona

testimonis

Joan Maurici, notari. Casari Francesc, mercader de Girona

poblacio

mides

Girona 40 x 48,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio