Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C29

data

S. XIV

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Armadans i Andrea Gomar, de Moia

tipologia

Capitols matrimonials

regest

Capitols matrimonials fets i signats entre Joan Armadans i Andrea Gomar, pubilla del mas Gomar

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 45 x 42 cm

observacions

Manca la part inicial del document, per tant no es possible facilitar ni la data exacta, ni mes detalls. Document en catala.
Tornar al llistat

administracio