Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 918

data

1614 desembre 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Casas, argenter de Girona i Mancia, filla de Pere Antic ribot, metge de Girona

tipologia

Capitols matrimonials

regest

Capitols matrimonials fets i signats entre Francesc Casas, argenter de Girona, fill de Francesc Casas, sombrerer de Girona, i Cecilia, i Mancia, filla de Pere Antic Ribot, metge de Girona i M? angela

notari

Pere Vinyoles, notari de Girona

testimonis

Antoni Boscha, prevere de Sant Feliu. Rafel Riba, apotecari de Girona

poblacio

mides

Girona 34 x 54 cm

observacions

Document escrit en catala. L'apoca del pagament del dot es el document numero 927. Existeix una copia del document que es el pergami num. 924.
Tornar al llistat

administracio