Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 573

data

1536 juny 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Saiol de Marfa i Joana Argemira de Moia

tipologia

Capitols matrimonials

regest

Capitols matrimonials entre Miquel Saiol, paraire de Marfa i Joana Argemira, filla de Joan Pere Argemi, notari de Moia

notari

NULL

testimonis

Jaume Vila. Pere Carner, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 42 x 53 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio