Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Reconeixement de deute

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
70
921

1614 gener 23

Margarida Puig, vidua de Joan Puig i Joan Terme, apotecari de Cardona

248
586

1541 abril 26

Joan Figueras, Eleonor. Antoni Rabot, de Sant Sadurni. Rafaela.

332
655

1562 maig 25

Gerard Golins de Fran?a, resident a Artes. Pere Aspert, de Fran?a, resident a Artes

344
612

1554 febrer 22

Joan Alzina. Gaspar Cuc d'Angles

459
752

1559 setembre

Antoni Vila, notari d'Hostalric. Damia Cuc d'Angles

573
066

1313 juny 27

Berenguer Vila

631
101

1336 setembre 2

Bernat Torrent de Moia

635
105

1337 octubre 19

Pere Damiort de Santa Coloma Sasserra i Ramon Colell de Sant Fruitos

699
192

1373 abril 8

Ramon Montgros del Brull i Bernat Ferrerons de Santa Coloma de Vinyola

710
203

1375 setembre 28

Arnau Lluners de Vilanna i Bernat Estruter de Girona

942
425

1457 juliol 4

Antoni Coromines de Moia i Joan Andreu Sorts de Barcelona

1001
838

1596 abril 29

Francesc Sansalvador, de Santa Maria d'Olost. Bernat Riera de Sant Andreu de Tona

 

 

 


administracio