Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 612

data

1554 febrer 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Alzina. Gaspar Cuc d'Angles

tipologia

Reconeixement de deute

regest

Joan Alzina, fill i hereu de Pere Alzina de la parroquia de Sant Lloren? de Bescano reconeix deure a Gaspar Cuc d'Angles, cunyat seu 45 lliures en concepte de dot esponsalici per la seva germana.

notari

Jaume Bellsota, notari

testimonis

Joan Mater de Francars. Bartomeu Ferrer de Bescano

poblacio

mides

Bescano 38,5 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio