Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 192

data

1373 abril 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Montgros del Brull i Bernat Ferrerons de Santa Coloma de Vinyola

tipologia

Reconeixement de deute

regest

Ramon Montgros i els seus de Sant Marti del Brull reconeixen deure a Bernat Ferrerons de la parroquia de Santa Coloma de Vinyola 500 sous en concepte de dot esponsalici pel casament de la seva germana Coloma amb Pere Fer

notari

Berenguer Planes, rector de Santa Coloma de Vinyoles

testimonis

Guillem Rossell. Ramon Rovira. Feliu Colomars. Pere Falguera etc.

poblacio

mides

Santa Coloma de Vinyoles 43 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio