Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 425

data

1457 juliol 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Coromines de Moia i Joan Andreu Sorts de Barcelona

tipologia

Reconeixement de deute

regest

Antoni Coromines, propietari del mas Coromines de Moia, reconeix un deute de 45 lliures a Joan Andreu Sorts, canonge de Barcelona

notari

Joan Vilana, notari de Barcelona

testimonis

Joan Sos. Joan Modolell de Barcelona

poblacio

mides

Moia 36 x 56 cm

observacions

Text molt esborrat. Lectura dificultosa.
Tornar al llistat

administracio