Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 838

data

1596 abril 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Sansalvador, de Santa Maria d'Olost. Bernat Riera de Sant Andreu de Tona

tipologia

Reconeixement de deute

regest

Francesc Sansalvador, hereu i propietari del mas Sansalvador de la parroquia de Santa (...) de Serra de Llop, sufragania de Santa Maria d'Olost, reconeix deure a Bernat Riera, hereu i propietari del mas Rira de Sant Andr

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Santa Maria d'Olo 49,5 x 74 cm

observacions

No hi ha el notari ni els testimonis, sembla una copia simple. Es parla dels capitols matrimonials signats entre les dues parts.
Tornar al llistat

administracio