Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 586

data

1541 abril 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Figueras, Eleonor. Antoni Rabot, de Sant Sadurni. Rafaela.

tipologia

Reconeixement de deute

regest

Joan Figueras, paraire d'Esparraguera i la seva esposa Eleonor, reconeixen un deute de 40 lliures barcelonines al seu gendre Aantoni Rabot, de Sant Sadurni en concepte del dot de la seva filla Rafaela.

notari

Rafael Ildenlofeu, notari d'Esparraguera

testimonis

Baldiri Ribas, cavaller. Miquel Moratell, d'Esparraguera

poblacio

mides

Esparraguera 26 x 20 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio