Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 752

data

1559 setembre

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Vila, notari d'Hostalric. Damia Cuc d'Angles

tipologia

Reconeixement de deute

regest

Antoni Vila, notari d'Hostalric, reconeix deure a Damia Cuc, propietari del mas Cuc, d'Angles, i a la seva esposa Eleonor, 200 lliures en concepte de dot esponsalici per la seva neboda Magdalena casada amb un fill de la

notari

Bernat Homs, notari de Girona

testimonis

Pere Dieta, baster. Sebastia Fabregas, advocat de Blanes

poblacio

mides

Angles 24 x 19 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio