Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Establiment d'un pati per edificar.

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
174
512

1613 maig 24

Francesc Elises i Nicolau Dimas, de Moia

360
628

1558 novembre 29

Francesc Castera de Moia. Francesc Guamira de Moia

401
694

1571 gener 18

Clara Sotera, vidua, Tecla Arguemira, Joan Cambo de Moia

426
719

1575 novembre 2

Jaume Argemir, Francesc Probio. Ambdos de Moia

427
720

1575 novembre 2

Jaume Argemir, Joan Blanchart. Ambdos de Moia

430
723

1575

Jaume Argemir, Joan Blanchart. Ambdos de Moia

443
736

1576 abril 12

Antoni Vilarasau i Francesc, Bernat Margarit, de Moia

444
737

1576 abril 12

Antoni Vilarasau i Francesc, Bernat Margarit, de Moia

445
738

1576 octubre 20

Antoni Vilarasau i Francesc, Bernat Margarit, de Moia

446
739

1576 octubre 20

Antoni Vilarasau i Francesc, Bernat Margarit, de Moia

475
768

1581 octubre 7

Miquel Argemir de Moia. Joan Bussanya i Julia Pujades, de Moia

477
770

1581 maig 2

Francesc Elies, de Barcelona, resident a Moia. Magi Verdaguer i Pere Prat, de Moa

480
773

1581 maig 2

Francesc Elies, de Girona resident a Moia. Joan Leodegari Brotons de Moia

 

 

 


administracio