Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 773

data

1581 maig 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Elies, de Girona resident a Moia. Joan Leodegari Brotons de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar.

regest

Francesc Elies, mercader de Girona, resident a Moia, estableix en emfiteusi a Joan Leodegari Brotons, paraire de Moia, un pati de terra per edificar, ubicat al Ferroginal d'en Elies de Moia, pel cens anual de 8 sous.

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 53 x 69 cm

observacions

Sembla una copia simple de l'original
Tornar al llistat

administracio