Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 719

data

1575 novembre 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Argemir, Francesc Probio. Ambdos de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar.

regest

Jaume Argemir, paraire de panys de llana de Moia, hereu dels bens que foren de Pere Soler, paraire de Moia, estableix a Francesc Probio, fuster de Moia, una pe?a de terra per edificar ubicada al lloc anomenat Coll de San

notari

NULL

testimonis

Joan Blanchart, pages. Esteve Palimer, mestre de cases de Moia.

poblacio

mides

Moia 35,5 x 32 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio