Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 694

data

1571 gener 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Clara Sotera, vidua, Tecla Arguemira, Joan Cambo de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar.

regest

Clara Sotera, vidua de Bernat Passarell del mas, pages de Moia, i Tecla Argemira, esposa de Jeroni Argemir, germanes, hereves del bens que foren de Joan Pere Soler, paraire de panys de llana de Moia, germa seu, estableix

notari

Francesc Arenys, prevere de Moia

testimonis

Bernat Santsalvador, pages. Nicolau Velat, sabater de Moia

poblacio

mides

Moia 40 x 67 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio