Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 736

data

1576 abril 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Vilarasau i Francesc, Bernat Margarit, de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar.

regest

Antoni Vilarasau i el seu fill Francesc, paraires, hereus i propietaris del mas Vilarasau de Moia, estableixen a Bernat Margarit, sabater de Moia, un pati per edificar cases, ubicat al lloc anomenat la Coma d'en Vilarasa

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Parer, paraire. Antic Mas, mestre de cases de Moia

poblacio

mides

Moia 47 x 35

observacions

Hi ha una copia d'aquest document. es el document 737
Tornar al llistat

administracio