Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 720

data

1575 novembre 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Argemir, Joan Blanchart. Ambdos de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar.

regest

Jaume Argemir, paraire de panys de llana de Moia, hereu dels bens que foren de Pere Soler, paraire de Moia, estableix a Joan Blanchart, pages de Moia, un pati de terra per edificar ubicat al lloc anomenat Coll de Sant Ma

notari

NULL

testimonis

Jaume Parer, paraire. Joan Priu, pages de Moia.

poblacio

mides

Moia 36 x 34,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio