Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 723

data

1575

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Argemir, Joan Blanchart. Ambdos de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar.

regest

Jaume Argemir, paraire de panys de llana de Moia, hereu dels bens que foren de Pere Soler, paraire de Moia, estableix a Joan Blanchart, pages de Moia, un pati de terra per edificar ubicat al lloc anomenat Coll de Sant Ma

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 41 x 24 cm

observacions

El document no conte ni data, ni notari ni testimonis. Fet que fa versemblant dir que es una copia simple feta pel propietari, del document 719
Tornar al llistat

administracio