Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 739

data

1576 octubre 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Vilarasau i Francesc, Bernat Margarit, de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar.

regest

Antoni Vilarasau i el seu fill Francesc, paraires, hereus i propietaris del mas Vilarasau de Moia, estableixen a Bernat Sola, paraire de panys de llana de Moia, un pati per edificar cases, ubicat al lloc anomenat la Coma

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Magi Verdaguer, Miquel Batlles de Moia

poblacio

mides

Moia 30 x 44 cm

observacions

Copia del document 738
Tornar al llistat

administracio