Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 628

data

1558 novembre 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Castera de Moia. Francesc Guamira de Moia

tipologia

Establiment d'un pati per edificar

regest

Francesc Castera, paraire de llana de Moia, fill i hereu dels bens que foren de Joan Castera, estableix a Francesc Guamira, cotoner de Moia, un hort i un pati de terra ubicat al lloc anomenat el Coll de Padro a Moia pel

notari

Pere Marfa, notari de Moia

testimonis

Pere Boll, paraire. Bertran Brollet, teixidor de Moia

poblacio

mides

Moia 59 x 24,5 cm

observacions

La pe?a de terra es propietat de l'esglesia de Moia i afronta a orient amb el cami que baixa fins a la rectoria de Moia. Veure Doc. 632
Tornar al llistat

administracio