Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 770

data

1581 maig 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Elies, de Barcelona, resident a Moia. Magi Verdaguer i Pere Prat, de Moa

tipologia

Establiment d'un pati per edificar.

regest

Aquest pergami conte dos documents. 1.- Francesc Elies, mercader de Barcelona, resident a Moia estableix en emfiteusi a Magi Verdaguer, paraire de llana de Moia, un pati de terra per edificar, ubicat al lloc anomenat el

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 51 x 66 cm

observacions

Els dos documents semblen copies simples de dos originals diferents als quals els hi manca el notari i els testimonis.
Tornar al llistat

administracio