Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Consignacio

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
372
665

1565 abril 24

Galceran Vilarubia, Jeroni Coromines, Francesc Joan Bussanya. Comunitat de preveres de Moia

 

 

 


administracio