Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 665

data

1565 abril 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Galceran Vilarubia, Jeroni Coromines, Francesc Joan Bussanya. Comunitat de preveres de Moia

tipologia

Consignacio

regest

Consignacio feta per Galceran Vilarubia, prevere de Moia, Jeroni Coromines, canonge de l'Estany i Francesc Joan Bussanya, marmessors del testament de Joan Serrayma, pages de Moia, a la comunitat de preveres de l'esglesia

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Arguilagars, pages de Moia. Joan Rovira de Moia

poblacio

mides

Moia 47 x 34,5 cm

observacions

Veure document 664
Tornar al llistat

administracio