Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Absolucio

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
131
C55

1576 agost 19

Vicen? Pomes, pages de Moia i Gabriel Canudes, prevere de Moia

145
C07

1309 juliol 6

Bernat Centelles, noble i Bartomeu colell de Balanya

637
107

1339 gener 27

Bonanat Manosa, subvicari de Moia i Berenguer de Ferrerons

639
109

1340 novembre 24

Berenguer Serramitjana de Moia i Bernat Roca, clergue de Moia.

781
255

1395 juliol 2

Bernat Puigdomenech, resident a Moia i Bonasavench Puidomenech, resident a Granera i Joan Vilarasa d

792
266

1398 abril 12

Bonanat Puigantic i Ramon Planella de Moia

971
808

1589 desembre 19

Gaspar Noguera, de Cassa de la Selva, Miquel Masroig, de Girona.

 

 

 


administracio