Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 255

data

1395 juliol 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Puigdomenech, resident a Moia i Bonasavench Puidomenech, resident a Granera i Joan Vilarasa d

tipologia

Absolucio de deutes

regest

Bernat Puigdomenech, originari de Barcelona, pero resident a Moia i Bonasavench Puigdomenech, resident a Granera, fa sentencies l'absolucio dels deutes i confirmen la possessio dels bens que foren de Joan Vilarasa a la s

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Pere Goltresa de Marfa. Feliu Ventaiol de Barcelona, resident a Moia

poblacio

mides

Moia. 41 x 23,5 cm

observacions

Al document apareixen tota una llista de persones originaries de Barcelona i residents a Moia.
Tornar al llistat

administracio