Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 266

data

1398 abril 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Bonanat Puigantic i Ramon Planella de Moia

tipologia

Absolucio de deutes

regest

Bonanat Puigantic, procurador de Guillem Muntaner, prevere, absol a Ramon Planella, patro de l'altar de Sant Joan i administrador del seu benefici a l'esglesia de Moia, del pagament del cens d'unes cases propietat de Gui

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Roger Planella. Bernat Torrens, criat de la casa de Ramon Planella.

poblacio

mides

Moia 39 x 39 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio