Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 109

data

1340 novembre 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Serramitjana de Moia i Bernat Roca, clergue de Moia.

tipologia

Absolucio de demandes

regest

Bonanat Mamosa, subvicari de Moia, en nom del senyor Rei, absol a Berenguer Soler de Ferrerons de totes les demandes que se li puguin fer per rao de drets, penes, compres i tercies.

notari

Nicolau riera, notari de Moia

testimonis

Bernat Cercle i Jaume Mir de Moia

poblacio

mides

Moia 36,5 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio