Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C55

data

1576 agost 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Vicen? Pomes, pages de Moia i Gabriel Canudes, prevere de Moia

tipologia

Absolucio de carrecs

regest

Vicen? Pomes, pages de Moia, fill i hereu de Joan Pomes, cuireter de Moia, seguint les ultimes disposicions testamentaries del seu pare, absol i redimeix a Gabriel Canudes, prevere de Moia, rector de Sant Feliu de Rodors

notari

Bernat Passarell, prevere de Moia

testimonis

Valenti Coromines, subvicari de Moia. Francesc Joves Bussanya, pages de Moia

poblacio

mides

Moia 30 x 23,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio