Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 808

data

1589 desembre 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Gaspar Noguera, de Cassa de la Selva, Miquel Masroig, de Girona.

tipologia

Absolucio de pagament

regest

Gaspar Noguera, pages de Cassa de la Selva, fill de Joan Noguera, absol a Miquel Masroig, mercader de Girona, del pagament de la legitima que li pertanyia per la propietat del mas Noguera de Cass`de la Selva.

notari

Francesc Barrera, notari de Girona.

testimonis

Joan Lloren?, i Joan Lloren? de Moia

poblacio

mides

Cassa de la Selva 30 x 19 cm

observacions

Els testimonis son 2 Joan Lloren? diferents. Veure document 804 i 812. Sembla que el mas havia estat adquirit amb anterioretat per Miquel Masroig a Joan Noguera.
Tornar al llistat

administracio