Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C07

data

1309 juliol 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Centelles, noble i Bartomeu colell de Balanya

tipologia

Absolucio de pagament

regest

Pere Puig, batlle de Tona, en nom del noble Bernat Centelles, absol i difineix a Bartomeu colell, fill de Barnat Colell, de la parroquia de Balanya, del pagament d'unes quantitats pel preu de 15 sous

notari

Bernat d'Abadia, capella de Tona

testimonis

Pere Sabater. Guillem de Camalis. Bernat de Savaello.

poblacio

mides

Balanya 21 x 12 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio