Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 107

data

1339 gener 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Bonanat Manosa, subvicari de Moia i Berenguer de Ferrerons

tipologia

Absolucio de deutes

regest

Bonanat Mamosa, subvicari de Moia, en nom del senyor Rei, absol a Berenguer Soler de Ferrerons de totes les demandes que se li puguin fer per rao de drets, penes, compres i tercies.

notari

Bernat Estany, notari de Moia

testimonis

Berenguer Santer i Guillem Santer

poblacio

mides

Moia 22 x 12,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio