Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Renuncia de drets

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
100
951

1623 abril 6

Damia Cuc i Jaume Cuc d'Angles

615
152

1350 mar? 2

Berenguer Soler de Marfa

779
253

1394

Blanca, filla de Pere Cuc d'Angles i el seu germa Pere Cuc

786
260

1396 maig 24

Caterina, filla d'Arnau Joan, de Pineda i el seu germa Pere Joan.

 

 

 


administracio