Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 152

data

1350 mar? 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Soler de Marfa

tipologia

Renuncia de drets

regest

Berenguer Soler, fill de Berenguer Soler de Marfa, resident al mas Font de la parroquia de Sant Feliu de Vallcarca, renuncia als seus drets sobre el mas Soler a favor de la seva neboda Sibil?la, filla de la seva germana

notari

Bernat Roca

testimonis

Pere Canals, prevere. Bernat Serra de Moia

poblacio

mides

Marfa 30,5 x 21,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio