Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 253

data

1394

dataTrasllat

NULL

actuants

Blanca, filla de Pere Cuc d'Angles i el seu germa Pere Cuc

tipologia

Renuncia de drets

regest

Blanca, filla del difunt Pere Cuc d'Angles, i el seu marit Jaume Puig, renuncien als drets que posseeix sobre el mas Cuc a favor del seu germa Pere Cuc.

notari

Pere Colomer, notari d'Angles

testimonis

Bernat Bermus. Jaume Moxarch.

poblacio

mides

Angles 36 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio