Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 260

data

1396 maig 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Caterina, filla d'Arnau Joan, de Pineda i el seu germa Pere Joan.

tipologia

Renuncia de drets

regest

Caterina, filla d'Arnau Joan, vei de Pineda, terme de Llagostera, amb el consentiment del seu marit Pere Bruguera de Vidra, renuncia als seus drets sobre el mas patern a favor del seu germa Pere Joan. Rep com a compensa

notari

Arnau Flota, notari de Llagostera

testimonis

Guillem Oliver. Antoni Carbonell

poblacio

mides

Llagostera 30 x 32 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio