Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 951

data

1623 abril 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Damia Cuc i Jaume Cuc d'Angles

tipologia

Renuncia de drets

regest

Damia Cuc, fill de Jaume Cuc, pages d'Angles, absol al seu pare del pagament de la legitima paterna i materna, i renuncia als seus drets sobre el mas Cuc.

notari

Gaspar Arimany, notari d'Angles

testimonis

Francesc Serra, pages de Vilobi. Jaume Palau, pages de Palauet.

poblacio

mides

Angles 29,5 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio