Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Retorn de censos

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
849
334

1418 febrer 20

Pere Ferrer de Tarrega i Jaume Arguilagars, prevere de Ferrerons

 

 

 


administracio