Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 334

data

1418 febrer 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Ferrer de Tarrega i Jaume Arguilagars, prevere de Ferrerons

tipologia

Retorn de censos

regest

Pere Ferrer de Tarrega, alias Ferrerons, originari del mas Ferrerons, renuncia i retorna els censos que cobra pels establiments del mas Ferrerons a favor de Jaume Arguilagars, prevere de l'esglesia de Ferrerons i de Pere

notari

Bartomeu Ayenes, notari de Cervera

testimonis

Bernat Llorens, teixidor de Tarrega. Pere Soldevila de Velostell. Antoni Caravalls, prevere. Simo Colivers, jutge de Tarrega.

poblacio

mides

Sant Pere de Ferrerons 34 x 37,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio