Fons Notarials: pergamins

TIPOLOGIA DELS PERGAMINS LLISTATS: Venda de terres

 

Ref.- Pergami
Data
Actuants
5
C42

1500

18
870

1597 maig 4

Angela Elies de Moia

44
895

1606 novembre 29

Joana Gaell, vidua de Valenti Gaell, de Sant Feliuet de Terrassola. Montserrat Rocabruna.

87
938

1619 agost 12

Antoni Pijoan, pages de Pineda i Pere Antic Ribot, metge de Girona

92
943

1620 desembre 16

Antoni Sobrebal?, mercader de Barcelona i Arnau Pujol, paraire de Moia

99
950

1623 agost 31

Montserrat Didac Vilarassau, paraire de Moia i Joan Saiol, pages de Moia

125
C36

1442 abril 10

Jaume Morato, alias Vilater?ana de Moia i Bernat vilarjoan de Moia

132
C56

1575 febrer 20

Jaume Argemir, paraire de Moia i Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia

148
C10

1320 agost 27

Geralda i el seu fill Bernat Ros, i Guillem Manyosa de Moia

160
C77

1325 abril 1

Bernat Oner, de Verneda, i Bernat Dalmau de Verneda

164
502

1508

Manuel Brocart de Sant Fruitos. Pere Torra.

171
509

1540 febrer 6

Gerard Esteve i Jaume Vallmanya de Llagostera

175
513

1515 gener 17

Joan Sant Gerard de Manresa, Pere Torra de Sant Fruitos

179
517

1520 setembre 22

Pere Marcells, Joan Ferrer, de Moia

191
529

1523 juliol 20

Margarida, viuda, de Sant Fruitos de Bages. Miquel Sagrista de Sant Fruitos

210
548

1528 juny 23

Jaume Elies de Barcelona. Gaspar Argemir de Moia

217
555

1528 maig 14

Jaume Elies de Moia, Bernat Verdaguer de Barcelona

228
566

1534 gener 24

Marc Montbru i Joana de Moia. Pere Canyella de Moia

230
568

1535 mar? 4

Narcis Duran i Antoni Coll

232
570

1535 juliol 9

Miquel Mas Oliver de Sant Fruitos de Bages, Antoni Torres de Sant Fruitos de Bagues

 

 

 


administracio