Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 950

data

1623 agost 31

dataTrasllat

NULL

actuants

Montserrat Didac Vilarassau, paraire de Moia i Joan Saiol, pages de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Montserrat Didac Vilarassau, paraire de llana de Moia, fill de Joan Miquel Argemi, alias Vilarassau, ven a Joan Saiol, pages hereu del mas Saiol de la Condal de Moia, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat la Costa d

notari

Joan Maset, notari de Moia

testimonis

Pere Saiol, baster de Moia. Jaume Coll.

poblacio

mides

Moia 50 x 57 cm

observacions

S'adjunta apoca i pressa de possessio
Tornar al llistat

administracio